عزیزی ابراهیم

مراسم نور افشانی در برج میلاد تهران

مراسم نورافشانی پنج شنبه شب در برج میلاد تهران برگزار شد.

عزیزی ابراهیم
۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - 2 سال پیش