تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : ارسالی مخاطبان
حوزه : اجتماعی, مقاله و یادداشت
شماره : 10959
تاریخ : ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸ :: ۱۹:۱۹
از صدراعظم ناصر ؛ تا شهریار چُرام/ قَبای میرزا آقاخان نوری برتَن علی نوری شهریاران دیارم متناقض و نسنجیده بر مِنبَر قضاوت می روند این روزها . صَدقه های ناچیز حاج غلام را بر کاشته ها و آورده های بیکران حاج عدل مُقدم می کنند .

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین امید زاگرس است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید. تاریخ ؛ این روزها چه مَلموس و چه ناجوانمردانه تِکرار می شود در کهگیلویه بزرگ ، به فرمان هم آنهایی که قِصه پرغُصه تَکرار تَکرار کردنشان ، نان را هم از سر سُفره های مردم برد ، تا بدهکاری این روزهایشان به مردم را با زبان دِراز از خادمان واقعی مردم طلبکار بشوند . آن روز که تیشه فرهاد در دست گرفتی و مُصَمم قَدم در راه میرزا محمدتقی خان امیرکبیر گذاشتی تا هم دست اَجنبی از وَطن قطع بکنی و هم مَواجب نوکران داخلی را . برایت این روزها و تیغ ها و نیش ها را مُجسم کرده بودم و همچنان مجسم خواهم کرد سردار کهگیلویه بزرگ" حاج عدل هاشمی پور . چقدر زیبا بازی می کنند این روزها تِکرار تاریخ را ، عادلها نقش مَهدعُلیها را و علی نوری ها نقش میرزا آقاخان ها را . آن روز ؛ میرزا آقاخان نوری با دسیسه های مَهدعُلیا فرمان قتل امیرکبیر ایران را از ناصرالدین شاه قاجاری گرفت . تاریخ تِکرار شد و دیروز ؛ علی نوری ، فرمانِ از سر راه برداشتن امیرکبیر کهگیلویه را از ... و ... گرفت . غافل از آنکه پیشتر گفته بودیم و همچنان خواهیم گفت : کهگیلویه بزرگ حَمام فین نمی شود . فصل سَرد درد و فصل داس هاست فصل خشک ریشه احساس هاست فصل مَرگ غُنچه های تازه رِس در شَبیخون سیاه داس هاست روزگار سُفره های پاره و اوج پرواز نمک نشناس هاست . شهریاران دیارم متناقض و نسنجیده بر مِنبَر قضاوت می روند این روزها . صَدقه های ناچیز حاج غلام را بر کاشته ها و آورده های بیکران حاج عدل مُقدم می کنند . غافل از چَشمان تیزبین لوح و قَلم ، دست در دست هم فرار رو به جلو می کنند با خیال کاهیدن از آثار تقصیرات و تصمیمات غَلطشان بر جان و نان و روان عوام و خواص ؛ بیهوده در باتلاق خودساخته دَست و پا میزنند و نمیدانند که اینبار مردم شریف کهگیلویه بزرگ ، گَردن مِسگَر را به جای آهَنگر نمیزنند . سرگذشت غریبی نیست حکایت این روزهای وطن و کهگیلویه بزرگ ، شهریارانی که با زَر و زور و تَزویر و طَبق طَبق اِفاده و اِدعا بر مَسند شهریاری نشسته اند . خُرده میگیرند بر امیری که مردمان کهگیلویه بزرگ با چَشم و گوش و عقل خود برگزیده اند و قضاوتش را به وقت خود خواهند کرد . آری ! قضاوتش به وقت خود . مورخ پنجشنبه سوم آبان ماه ۱۳۹۷ خطاب علی محمد احمدی استاندار به علی نوری شهردار چرام : بینی و بین الله بگو چکار کردی؟ ما پائین تر از این را هم قبول داریم. گَرنِگهدار من آنست که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نِگه می دارد انتهای پیام/

© 2020 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری تحلیلی امید زاگرس محفوظ می باشد.